van papier naar pixels

'..Steeds meer mensen lezen van het scherm. (...) Langzaam maar zeker, zo kunnen we wel stellen, neemt het lezen van scherm meer dagelijkse uren in beslag dan het lezen van papier. (...) Uit recent Engels onderzoek van Margaret Shoddon van de Universiteit van Brighton blijkt dat wij, informatiewerkers, gemiddeld zo'n zestien uur per week achter het beeldscherm zitten - waarvan zo'n zes uur thuis. Dat is meer dan drie uur per dag. En gezien de huidige ontwikkelingen zal dit aantal binnen enkele jaren oplopen tot meer dan vier uur dagelijkse beeldschermkluistering' (Louis Stiller)volgende pagina