herltel de pagina in zijn oorspronkelijke staat
Fysieke levensduur van digitale media

Het simuleren van veroudering van een digitaal document, bijvoorbeeld door het verlagen van de resolutie, om op het internet tot een indexering op grond van leeftijd/actualiteit te komen, vereist wel de aanwezigheid van een 'verjongingsknop'.
Dit om ervoor te zorgen dat de informatie in een verweerd document toch nog opgevraagd kan worden. Maar zelfs intacte documenten zijn niet altijd meer te ontsluiten volgende pagina